Windekind is een Nederlandstalig kinderdagverblijf gelegen te Van Swaestraat 13, 1090 Jette. De opvang wordt vergund door Kind en Gezin en biedt kinderopvang in groep voor baby's en peuters tot 3 jaar.


Wij willen een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en vaardigheden van het kind als individu en sociale vaardigheden worden gestimuleerd. De ontwikkeling van elk kind wordt van nabij opgevolgd om hier zo goed mogelijk te kunnen op inspelen.


Er wordt gestreefd naar een veilig en kindvriendelijk klimaat, waarin elk kind zich geborgen voelt. Het onthaal 's ochtends gebeurt op een warme en hartelijke manier, zo willen wij ervoor zorgen dat zowel kind als ouder met een goed gevoel aan de dag kan beginnen. Onze kindbegeleiders helpen nieuwe kinderen te wennen aan de omgeving en zorgen er ook steeds voor dat de andere kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen.


Wederzijdse goede communicatie is een must. Er wordt daarom dagelijks tijd vrij gemaakt om elke ouder te informeren over minimaal het verloop van de dag. Directie en personeel willen nauw samenwerken met de gezinnen om zo de ervaring voor iedereen maximaal positief te laten zijn. Belangrijk om te weten is dat de omgangstaal en de administratieve voertaal met de gezinnen steeds het NEDERLANDS is.


Voor meer informatie kunnen gezinnen steeds terecht bij de directie-verpleegkundige (Mireille Lamot, te bereiken op het algemeen nummer 02/426.08.45 of per mail via infowindekind@skynet.be).